• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

Odcinek S7 Lubień–Naprawa będzie oddany później

Odcinek S7 Lubień–Naprawa będzie oddany później

22 lipca 2020

 

To nie jest dobra informacja dla kierowców. Prawa jezdnia odcinka S7 Lubień – Naprawa nie zostanie oddana do końca października tego roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Odcinek może powstanie pod koniec przyszłego roku.

 

Po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca) wykonawca robót – konsorcjum IDS-BUD i ALTIS HOLDING, nie wznowił prac na budowie w pełnym zakresie z powodu swoich problemów  finansowych. Wykonawca nie posiada odpowiedniej liczby jednostek sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. Do GDDKiA zaczęli się zgłaszać podwykonawcy z prośbami o pomoc, ponieważ nie otrzymywali oni od wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną pracę lub zrealizowane usługi na budowie drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa. Niektórym podwykonawcom konsorcjum przestało płacić już w zeszłym roku.

 

– W tej trudniej sytuacji uruchomiliśmy bezpośrednie wypłaty poszkodowanym podwykonawcom. Do 17 lipca wypłacono im około 20 mln zł. Niezależnie od faktu odstąpienia od umowy z wykonawcą, nie pozostawiamy podwykonawców samych sobie. Przyjmujemy i rozliczamy kolejne wnioski składane przez podwykonawców o wypłatę należnych pieniędzy. Może tu chodzić o kwotę nawet 23 mln zł – poinformowała GDDKiA.

 

GDDKiA kilkakrotnie spotykała się z zarządem wykonawcy w celu rozwiązania kluczowych dla budowy problemów. W trybie przewidywanym w umowie (na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunków Kontraktu) wezwano wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań (m.in. brak wymaganego postępu robót, narastające opóźnienia, nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców). W związku nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy konsorcjum zostały naliczone kary. Do tej pory obejmują one kwotę 27 mln zł. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy. Wobec zaistniałej sytuacji 17 lipca GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa. Trwa inwentaryzacja wykonanych prac na prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa, która nie została ukończona przez konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING.

Pod koniec wakacji planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie prawej jezdni, by jesienią przyszłego roku mogli nią już jeździć kierowcy. Lewa jezdnia budowanej S7 na odcinku Lubień – Naprawa została ukończona i ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach od 20 grudnia zeszłego roku.

 

Odcinek drogi ekspresowej S7 z Lubnia do Naprawy powstaje w ramach budowy S7 na odcinku Lubień – Rabka Zdrój (budowa została podzielona na trzy mniejsze zadania). Cała inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 322 398 015,17 zł.

Roman Furciński, źródło, fot.: GDDKiA

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt