• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

Osiedlowe uliczki: uważajcie jak jeździcie!

Osiedlowe uliczki: uważajcie jak jeździcie!

3 grudnia 2019

 

Wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców aut i rowerzystów są codziennością na skrzyżowaniach z ul. Komunalną na osiedlu Dzierzków. To, że jeszcze nie doszło do wypadku należy zawdzięczać czujności i zimnej krwi kierowców wyjeżdżających na tę ulicę z ulic z pierwszeństwem przejazdu. Po wprowadzeniu strefy ograniczonej prędkości, skrzyżowania są równorzędne i pierwszeństwo ma nadjeżdżający  prawej strony!

 

Chcemy wjechać z ul. Puławskiej w ul. Komunalną. Ale kierowcy aut jadący ul. Komunalną od strony ul. Lubelskiej ani myślą, żeby się zatrzymać. Ostro hamujemy, żeby nie doszło do zderzenia.

Tak samo jest z rowerzystami. Jedni jadą szybko, inni wolniej rekreacyjnie, kolejni wiozą na bagażnikach zakupy z pobliskiej Giełdy Rolnej. Nikt nie myśli, żeby zwolnić, rozejrzeć się, czy może wjechać bezpiecznie na skrzyżowanie.

I jedna grupa, i druga łamie przepisy ruchu drogowego. Powinni przepuścić nadjeżdżających z prawej strony, ul. Puławską, bo są to skrzyżowania równorzędne!

 

Zmieniła się organizacja ruchu!

Jadąc ul. Komunalną od ul. Lubelskiej (w kierunku ul. Odrodzenia) jest obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony w czterech miejscach, kolejno: dojeżdżając do skrzyżowania z ul. Zwoleńską, do skrzyżowania z uliczką łączącą ulice Komunalną i Długojowską, do skrzyżowania z ul. Puławską i dalej, z uliczką ślepą między szeregówkami. Na tych wszystkich skrzyżowaniach trzeba przepuścić wyjeżdżających z prawej strony. Jedynym wyjątkiem na tym odcinku jest skrzyżowanie z ul. Pomorską, na której jest „strefą zamieszkania‿ – tam jadący ul. Komunalną mają pierwszeństwo (wyjeżdżający z ul. Pomorskiej włączają się do ruchu i muszą przepuścić wszystkich poruszających się ul. Komunalną).

 

– Ja mieszkam 30 lat na tym osiedlu i ulica Komunalna ma pierwszeństwo – argumentował jeden z rowerzystów, któremu zwróciliśmy uwagę na wymuszenie pierwszeństwa.

 

 

Kiedyś miała, owszem, ale po zmianach w organizacji ruchu, po wybudowaniu asfaltowego odcinka między ulicami Lubelską a Zwoleńską (w czerwcu ubiegłego roku został oddany do użytkowania), zmieniono organizację ruchu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wprowadził strefę ograniczonej prędkości (do 30 km/h, tzw. Tempo 30) i tym samym skrzyżowania z ul. Komunalną stały się skrzyżowaniami równorzędnymi (poza wspomnianym skrzyżowaniem z ul. Pomorską).

 

– Pamiętajmy o tym, że w strefach ograniczonej prędkości, zarządca drogi nie ma obowiązku informowania o typie skrzyżowania, czyli nie musi informować znakami pionowymi o pierwszeństwie na skrzyżowaniu. Jeżeli nie ma znaku „droga z pierwszeństwem przejazdu‿, bądź „ustąp pierwszeństwa przejazdu‿ takie skrzyżowanie należy traktować jako skrzyżowanie dróg równorzędnych i w tym przypadku, kierowca nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo. Dodatkowo, wszystkie progi zwalniające nie muszą być oznakowanie znakami ostrzegawczymi – wyjaśnia sierż. szt. Marcin Sawicki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wójewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

 

Nie ma znaków = pierwszeństwo z prawej strony

Bardzo dużo wymuszeń pierwszeństwa jest przy skrzyżowaniu ul. Długojowskiej z uliczką (bez nazwy) łączącą tę z ul. Komunalną. Wszyscy wyjeżdżający z tej uliczki przejazdowej powinni być przepuszczeni przez jadących ul. Długojowską (nadjeżdżających od strony ul. Odrodzenia) i ul. Komunalną (od strony ul. Lubelskiej).

 

– Przy skrzyżowaniu jest ustawiony znak ograniczonej prędkości Tempo 30, ale ten znak nie informuje o organizacji pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu. Mamy do czynienia ze skrzyżowaniem dróg równorzędnych, ponieważ nie występują, ani znak „ustąp pierwszeństwa‿, ani „droga z pierwszeństwem przejazdu‿ – dodał sierż. szt. Marcin Sawicki.

 

 

Obserwując zachowania użytkowników dróg na wspomnianych skrzyżowaniach i wiedzeni obawą, że w każdej chwili może dojść do kolizji lub wypadku, kilka razy sugerowaliśmy urzędnikom z MZDiK, żeby chociaż wymalować na jezdniach, przed każdym równorzędnym skrzyżowaniem, na drogach podporządkowanych linie P-13 (linia warunkowego zatrzymania – złożona z trójkątów) lub P-14 (linia warunkowego zatrzymania – złożona z prostokątów) albo P-15 (trójkąt podporządkowania). Od ponad roku, propozycja pozostaje bez odpowiedzi.

 

Sytuacje na Dzierzkowie są przykładowymi jakie można spotkać na innych osiedlach. Kierowcy i rowerzyści, zwracajcie uwagę na znaki, nie jeździjcie na pamięć, na drodze nie jesteście sami.

 

Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt