[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

WWW
RSS Youtube


Jesteś tutaj: Strona główna » STRONA GŁÓWNA - newsy » Urzędnicy uparci w swoich postanowieniach

Urzędnicy uparci w swoich postanowieniach

12-08-2019 14:42


Urzędnicy uparci w swoich postanowieniach

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma obowiązek wyznaczenia w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego miejsca przeznaczonego na parkowanie, ale nie jest określony sposób oznaczenia poszczególnych miejsc postojowych - uważa Piotr Wójcik, dyrektor MZDiK, powołując się na ustawę o drogach publicznych. Czyżby? A jeżeli wszystko jest i było niby zgodnie z prawem, to dlaczego MZDiK ustawia znaki w SPPN?

 

W czerwcu wystosowaliśmy pismo do MZDiK z kilkoma pytaniami nawiązującymi do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja unieważniającego zapis w dwóch uchwałach Rady Miejskiej mówiący o pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodów na całym obszarze SPPN, w całym pasie drogowym. Pytaliśmy m.in. dlaczego kontrolerzy sprawdzają zaparkowane auta i w jakich sytuacjach wystawają wezwania do opłaty dodatkowej oraz dlaczego nie są wyłączone parkomaty?

 

Wymijająca odpowiedź

Pod koniec lipca otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez Piotra Wójcika, dyrektora MZDiK.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi dlaczego parkomaty nie są wyłączone i czy będą do czasu reasumpcji uchwały, czyli nowych w niej zapisów.

"(...) ... wezwania do opłaty dodatkowej są wystawiane zgodnie z powołanym wyrokiem Sądu [z dnia 8 maja b.r. - przyp. red.] w miejscach wyznaczonych".

Tylko, że MZDiK ma swoją interpretację miejsce wyznaczonych i uparcie się tego trzyma.

W piśmie, dyrektor powołuje się na ustawę "Prawo o drogach publicznych". Najpierw przywołał zapis art. 13 ust. 1 pkt mówiący o obowiązku ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Co do tego nie mamy wątpliwości.

Zastanawia nas jednak inna argumentacja.

Piotr Wójcik przywołał również art. 13 b ust. 6 pkt 1 w/w ustawy. "(...) Ustawodawca określił dla organu zarządzającego ruchem obowiązek wyznaczenia w strefe płatnego parkowania miejsca przeznaczonego na parkowanie, nie określając szczegółowo sposobu oznaczenia poszczególnych miejsc postojowych. Powyższa ustawa nie zawiera aktów wykonawczych, które określałyby w jaki sposób należy oznaczać miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania (...)".

Z tym się absolutnie nie zgadzamy.

 

 

Ważne dwie ustawy i rozporządzenie

Na początku art. 13 b ust. 6 pkt 1 jest zapis: "(...) wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie (...)". Wyznacza.

Wyroki Naczelnego Sądu Administarcyjnego z lat 2014-2017

z analogicznych spraw jak dotycząca zapisów w uchwałach RM Radomia i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochdowych w całym obszarze strefy płatnego parkowania w uzasadnieniach zwracają uwagę, że nie można pobierać opłat za postój pojazdu w innym miejscu strefy niż poza miejscem do tego przeznaczonym. Wyraźnie również podkreślają jak mają być oznakowane miejsca wyznaczone - znakami pionowymi i oznakowaniem poziomym.

W każdym z wyroków podkreślono, że również zmiany w przepisach wykonawczych, wprowadzające z 14 lutego 2014 r. obowiązek wyznaczania miejsc dla postoju pojazdu samochodowego określonymi znakami pionowymi i poziomymi, potwierdzają prezentowany kierunek wykładni.

I teraz - uwaga! - szczególnie do naszych urzędników. Wprawdzie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", czyli jest aktem wykonawczym do innej ustawy, ale niewątpliwie przepisy ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym należą do tej części systemu prawa, która jest związana z materią organizacji ruchu drogowego. Celem tych zmian jest niewątpliwie uporządkowanie ładu w strefie płatnego parkowania, tak aby nie było jakiejkolwiek niepewności za parkowanie w jakim miejscu organ jest uprawniony pobierać opłaty

 

 

"(...) Prawo o ruchu drogowym formułuje generalną normę, czyli samą możliwość postoju pojazdów (art. 46 i 47). Nie rozwija szczegółów tego zagadnienia, a więc konieczne jest zastosowania bardziej precyzyjnych regulacji, czyli wynikających z rozporządzenia sposobów oznaczenia miejsc parkingowych zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi. Ustawa o drogach publicznych wprowadza normę umożliwiającą pobór opłat za parkowanie (art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13b ust. 1 i 6), co nie jest bezpośrednio przedmiotem regulacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Chociaż wspomniane wyżej rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (kluczowe w tej sprawie) jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo o ruchu drogowym, natomiast możliwość poboru opłat w strefie płatnego parkowania jest w ustawie o drogach publicznych, akty te nie mogą być interpretowane w rozłączeniu.

Nie ma uzasadnienia powoływanie się tylko na jedną z tych ustaw, gdyż są to dwa równorzędne akty prawne, które łącznie tworzą spójną regulację prawną. Normy te nakładają na jednostki obowiązki, czyli konieczność uiszczenia opłaty za parkowanie, a zatem należy interpretować je ściśle – skoro rozporządzenie wymaga jednocześnie oznaczenia pionowego i poziomego, to brak któregokolwiek z nich sprawia, że obowiązek jeszcze nie powstał.

Jak zaznaczył NSA, w procesie interpretacyjnym nie wolno traktować żadnego fragmentu interpretowanego przepisu prawnego jako zbędnego.

 

 

Miejsca odpowiednio oznakowane

Kilka tygodni po wyroku NSA z 8 maja, MZDiK zaczął uzupełniać oznakowanie: poziome - np. na ul. Piłsudskiego i ustawiać znaki D-18 - np. na parkingach przed Urzędem Miejskim przy ul. Kilińskiego i między ul. Kilińskiego a ul. Niedziałkowskiego. Dziś zauważyliśmy znaki pionowe również na parkingu przy ul. Traugutta przed jednym z banków, naprzeciwko siedziby MZDiK.

To jak to jest? Skoro, według MZDiK, miejsca były prawidłowo wyznaczone i oznakowane, to dlaczego teraz zostały wymalowane linie i ustawione znaki pionowe? Co się tu nie zgadza. Nie ma logiki.

 

Dodajmy, że Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w czerwcu tego roku przypomniała, że opłatę za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się w wyznaczonym miejscu, a miejsca postojowe powinny być oznaczone białą linią, tak jak wymagają przepisy, znakami poziomymi określającymi stanowisko postojowe, pas postojowy i miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

 

 
/ Roman Furciński /


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA   PRAWO   OPŁATY   PIENIĄDZE   KIEROWCA   ULICA   SAMOCHÓD   KIEROWCA   MIEJSCE WYZNACZONE   ZNAKI PIONOWE   LINIE   MZDIK   

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:


comments powered by Disqus
NAJNOWSZE KUPIĘ/SPRZEDAM/WYNAJMĘ
Zdjęcie Sprzątanie po zmarłych
Sprzątanie po z... 1.00
Zdjęcie Honda Civic 1,4 z 2002  r. (VII), 90 KM, benzyna, hatchback, srebrny, manualna skrzynia biegów, przebieg 191 689 km.
Honda Civic 1,4... 7500.00
PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

       

 

26 maja 2020 04:18
Imieniny:
Filipa, Pauliny, Eweliny

 
Profil


Zarejestruj się

 
2acebook
Zgłoś info
Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em!

603 216 702

Gdzie najtańsze paliwo


RADOM 
3,79 - stacja przy ul. Czarnieckiego
RADOM
3,77 - stacja przy ul. Czarnieckiego
RADOM
. - .....
RADOM
1,74
 - stacja autogaz przy ul. Czarnieckiego
Uwaga! Ceny podawane są na podstawie własnych obserwacji i zgłoszeń od internautów.

 

Statystyki dnia 24.05.2020
kraj
wypadki drogowe - 50
zabici w wypadkach - 10
ranni w wypadkach - 66
zatrzymani nietrzeźwi kierujący - 284
źródło:  www.policja.pl
 
24.05.2020
wypadki drogowe - 3
zabici w wypadkach - 0
ranni w wypadkach - 3
zatrzymani nietrzeźwi kierujący - 20
źródło:  www.kwp.radom.pl
Województwo mazowieckie (beZ garnizonu stołecznego warszawskiego)
Radom
17.02.2020
wypadki drogowe - 1
zabici w wypadkach - 0
ranni w wypadkach - 1
kolizje -11
ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących - 2
zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym - 0
źródło:  WRD KMP Radom
 
KALENDARZ DZIAŁAŃ:

"Bezpieczne przejście"  - w codziennej służbie , działania wzmożone raz w miesiącu

"Widoczny na drodze-bezpieczny po zmroku" - w codziennej służbie, działania wzmożone raz w miesiącu

 
 
UTRUDNIENIA W MIASTACH