[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

WWW
RSS Youtube


Jesteś tutaj: Strona główna » STRONA GŁÓWNA - newsy » NIK o strefach płatnego parkowania. Miażdżący dla miast raport!

NIK o strefach płatnego parkowania. Miażdżący dla miast raport!

12-06-2019 01:15


NIK o strefach płatnego parkowania. Miażdżący dla miast raport!

 

Nienależnie pobrane opłaty, przekraczanie przepisów przy anulowaniu kar, nieprawidłowe oznaczanie stref parkowania - to jedne z głównych uchybień stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, która zajęła się strefami płatnego parkowania w miastach. Niezgodność z przepisami podważała tym samym legalność uzyskiwanych z tego tytułu dochodów.

 

NIK przygotowała raport o funkcjonowaniu stref płatnego parkowania w miastach. Nie jest dobrze. Wręcz źle. Okazuje się, że kontrola stref płatnego parkowania wykazała bardzo dużo nieprawidłowości. Główne to: nieprawidłowe oznaczanie stref parkowania, nienależnie pobrane opłaty przez zarządców stref, przekraczanie przepisów przy anulowaniu kar, przetwarzanie danych osobowych bez stosownych upoważnień. Niezgodność z przepisami podważała tym samym legalność uzyskiwanych z tego tytułu dochodów.

NIK wzięła "pod lupę" 17 miast, różnej wielkości (2 w województwie dolnośląskim, po 3 w łódzkim, podkarpackim i pomorskim oraz 6 w opolskim), w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2018 roku. Nie skontrolowała Radomia, ale "grzechy" innych samorządów są takie jak w naszym mieście, a raczej powinno być - nasz samorząd i zarządca strefy robią identyczne błędy.

 

Musi być miejsce wyznaczone!

NIK przypomniała, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Według raportu, oznakowanie 13 stref nie było zgodne z przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym", zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu i zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie znaków. W skrajnych przypadkach nieprawidłowości podważały legalność pobieranych przez miasta opłat za postój pojazdów w strefie.

 

 

W czterech miastach (Głogówek, Opole, Gdańsk, Łódź) brak prawidłowego oznakowania miejsc postojowych w SPP może podważać podstawę pobierania opłat za postój. W Głogówku ustalono, że na żadnej ulicy dojazdowej nie umieszczono znaków informujących o początku i końcu strefy. Miejsca postojowe nie były oznaczone białą linią, tak jak wymagają przepisy.

W Łodzi, na żadnym z 5 odcinków ulic miejsca postojowe nie zostały oznakowane znakami poziomymi określającymi stanowisko postojowe, pas postojowy i miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Były tylko oznakowane 3 miejsca dla motocykli i 2 mocno wytarte koperty dla niepełnosprawnych na jednym z badanych odcinków.

 

 

i w Głogówku

 

A tak jest w Radomiu

 

 

 

W 10 miastach miejsca parkingowe tworzone były również na terenach gminnych udostępnianych w tym celu podmiotom trzecim, a w 3 z nich (Gdańsk, Łódź, Jelenia Góra) udostępnieniu podlegały również grunty objęte pasem drogowym, co naruszało obowiązujące przepisy.

 

 

Sobota: dzień roboczy czy wolny?

NIK podniosła kwestię pobierania opłat w soboty.

"(...) Niedopuszczalne było pobieranie opłat za postój pojazdów w strefie w soboty [w Radomiu nie ma takiego zapisu w uchwale Rady Miejskiej - przyp. red.]. Tymczasem w 7 miastach w okresie objętym kontrolą zapisy uchwał rady miasta nakładały obowiązek uiszczania opłat za parkowanie również w soboty. NIK uznała te dochody za nieuzasadnione. Dotyczyło to Głogówka, Prudnika, Nysy, Kutna, Przemyśla, Krosna i Wrocławia - w każdym z tych miast podjęte zostały uchwały, które w 2016 roku wyeliminowały tę nieprawidłowość.

W sześciu miastach w uchwałach ustalających zasady funkcjonowania SPP wprowadzono inny niż 14-dniowy termin do zapłaty opłaty dodatkowej (terminzgodny z ustawą o finansach publicznych). Sytuacja taka wystąpiła w Prudniku, Opolu i Nysie (30-dniowy termin), Łodzi (28-dniowy termin) oraz Przemyślu i Krośnie (7-dniowy termin).

W czterech miastach (Gdańsk, Piotrków Trybunalski, Łódź i Wrocław) parkomaty wymagały wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu w celu wydania biletu parkingowego, a w dwóch (Gdynia, Opole) umożliwiały jego wprowadzenie. Tylko w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego obowiązek ten wynikał z zapisów uchwały ustalającej zasady funkcjonowania SPP, w której również przewidziano możliwość nałożenia opłaty dodatkowej w przypadku postoju z biletem parkingowym zawierającym inny numer rejestracyjny niż zaparkowany pojazd. Jakkolwiek gromadzenie danych w tym zakresie ułatwia pobieranie opłat za parkowanie w SPP, to zdaniem NIK nie jest niezbędne do prawidłowej realizacji tego zadania (...)".

 

 

Duże wpływy ze strefy

Jak ustaliła NIK, we wszystkich miastach dochody związane z funkcjonowaniem strefy przewyższały wydatki ponoszone na ten cel. A kwoty są niebagatelne. Wśród badanych miast liderem jest Wrocław, który w ciągu 4,5 roku miał 49,8 mln zł dochodu z SPP, najmniej Miastko - 300 tys. zł.

W 12 z nich systematycznie wzrastała kwota zaległości z tytułu opłat dodatkowych za brak uiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie. W celu dochodzenia tych opłat kontrolowane jednostki wystawiały upomnienia. Gdy były one nieskuteczne wystawiano tytuły wykonawcze. Jednak tylko w 5 miastach (Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Krosno, Kutno, Piotrków Trybunalski) działania te prowadzone były na bieżąco (średnio do pół roku od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej). Największe zaległości miał Gdańsk, tam okres wystawienia upomnienia wyniósł prawie 5 lat.

Kontrola NIK wykazała, że w każdym mieście dochody z SPP przewyższały wydatki. Ich wysokość była uzależniona od wielkości miasta (strefy). Dochody obejmowały opłaty bieżące i opłaty dodatkowe (kary za nieopłacenie parkowania). Wydatki obejmowały głównie wynagrodzenie administratora strefy, wynagrodzenia pracowników realizujących bezpośrednio zadania związane z funkcjonowaniem strefy, obsługę informatyczną, zakup, montaż i serwis parkomatów, druk abonamentów.

 

 

Wnioski NIK

Strefy płatnego parkowania miały być lekarstwem na komunikacyjny chaos w miastach. Pozwalają na zarządzanie dostępnością miejsc postojowych, przy ograniczonej ich liczbie.

Żeby strefy sprawnie i prawidłowo funkcjonowały gmina w odpowiedniej uchwale musi określić warunki funkcjonowania strefy zgodnie z ustawą "O drogach publicznych" (przede wszystkim: limit wysokości opłat i sposób ich pobierania) oraz strefy muszą być prawidłowo oznakowane, obsługa stref musi być rzetelna i terminowa.

 

NIK wnioskuje m.in. do wojewodów o wzmocnienie nadzoru nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego ustalających zasady funkcjonowania SPP, w szczególności dotyczącego zgodności tych zasad z ustawą o drogach publicznych. We wrześniu ubiegłego roku wystąpiliśmy do wojewody mazowieckiego o rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie niezgodnego z prawem zapisu par. 1 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej nr 180/2015 mówiącego, że opłaty pobiera się za postój pojazdu samochodowego w całym obszarze SPPN, w całym pasie drogowym - do tej pory nie uzyskaliśmy informacji w tej sprawie.

I są jeszcze dwa istotne. Jeden o dostosowanie oznakowania miejsc postojowych w SPP do wymogów rozporządzenia o znakach tak, by można pobierać opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Drugi, to wystąpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o akceptację wprowadzenia oznakowania poziomego i umieszczenie parkomatów w SPP zlokalizowanej na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
/ Roman Furciński, źródło: NIK /


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA   PRAWO   OPŁATY   PIENIĄDZE   KIEROWCA   ULICA   SAMOCHÓD   KIEROWCA   MIEJSCE WYZNACZONE   ZNAKI PIONOWE   LINIE   MZDIK   

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:


comments powered by Disqus
NAJNOWSZE KUPIĘ/SPRZEDAM/WYNAJMĘ
Zdjęcie Sprzątanie po zmarłych
Sprzątanie po z... 1.00
Zdjęcie Honda Civic 1,4 z 2002  r. (VII), 90 KM, benzyna, hatchback, srebrny, manualna skrzynia biegów, przebieg 191 689 km.
Honda Civic 1,4... 7500.00
PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

       

 

12 sierpnia 2020 11:30
Imieniny:
Klary, Lecha, Hilarii

 
Profil


Zarejestruj się

 
Facebook
Zgłoś info
Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em!

603 216 702

Gdzie najtańsze paliwo


RADOM 
3,79 - stacja przy ul. Czarnieckiego
RADOM
3,77 - stacja przy ul. Czarnieckiego
RADOM
. - .....
RADOM
1,74
 - stacja autogaz przy ul. Czarnieckiego
Uwaga! Ceny podawane są na podstawie własnych obserwacji i zgłoszeń od internautów.

 

Statystyki dnia 10.08.2020
kraj
wypadki drogowe - 89
zabici w wypadkach - 4
ranni w wypadkach - 101
zatrzymani nietrzeźwi kierujący - 269
źródło:  www.policja.pl
 
27.07.2020
wypadki drogowe - 7
zabici w wypadkach - 1
ranni w wypadkach - 10
zatrzymani nietrzeźwi kierujący - 11
źródło:  www.kwp.radom.pl
Województwo mazowieckie (beZ garnizonu stołecznego warszawskiego)
Radom
17.02.2020
wypadki drogowe - 1
zabici w wypadkach - 0
ranni w wypadkach - 1
kolizje -11
ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących - 2
zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym - 0
źródło:  WRD KMP Radom
 
KALENDARZ DZIAŁAŃ:

"Bezpieczne przejście"  - w codziennej służbie , działania wzmożone raz w miesiącu

"Widoczny na drodze-bezpieczny po zmroku" - w codziennej służbie, działania wzmożone raz w miesiącu

 
 
UTRUDNIENIA W MIASTACH