• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

NIK zjechała system CEPiK 2.0

NIK zjechała system CEPiK 2.0

18 kwietnia 2018

 

E-usługi “Sprawdź punkty karne”, “Historia pojazdu” i “Bezpieczny Autobus”, z których każdy może skorzystać zostały pozytywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli. I to były jedyne plusy NIK, która oceniła wdrożenie systemu CEPiK 2.0. Poza tym, zjechała system na maksa.

 

“(…) System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)  2.0 miał poprawić funkcjonowanie administracji, ale też przynieść  konkretne korzyści dla obywatela. System nie działa jednak poprawnie (…), nie był prawidłowo przygotowany zarówno w okresie zarządzania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jak i Ministerstwo Cyfryzacji. Termin  jego udostępnienia opóźnił się o dwa lata, a koszty realizacji wzrosły o 42 mln zł. Po uruchomieniu, w listopadzie 2017 roku, systemu CEPiK 2.0 w zakresie rejestracji pojazdów wystąpiły liczne utrudnienia dla obywateli i urzędów (…)”, tak rozpoczyna się raport NIK.

NIK wytknęła m.in. MSW, że nie sporządziło studium wykonalności ani kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia i oparło się wyłącznie na ofercie sporządzonej przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI), niezasadne zwiększenie wartości prac przy budowie systemu CEPiK 2.0 ze 149,9 mln zł do 192,5 mln zł, podwójną zapłatę za niektóre wcześniej zawarte umową między MC a COI prace (na kwotę 38,5 mln zł), nierzetelne zarządzanie zagrożeniami i tworzenie oprogramowania, które później trzeba było zmieniać oraz niski stan zaawansowania wdrażania etapów systemu przewidzianych do uruchomienia w tym roku, tj. kolejne e-usług dla systemu – 9% (Etap III) i uruchomienie Centralnej Ewidencji Kierowców – 3% (Etap IV).

Po uruchomieniu systemu CEPiK 2.0 13 listopada 2017 roku wystąpiło wiele istotnych usterek i błędów w zakresie ewidencji pojazdów, co znacząco utrudniło obsługę obywateli w zakresie rejestracji pojazdów ze względu na błędy i braki występujące w tym systemie (m.in. nastąpiło znaczne wydłużenie czasu obsługi sprawy, niemożliwe było załatwienie niektórych rodzajów spraw w pierwszych dniach funkcjonowania CEPiK 2.0 w części urzędów, szczególnie w dużych miastach, brak było dostępu do systemu).

 

“(…) Sprawnej realizacji systemu nie sprzyjała też duża rotacja kadr w COI. Prace przy budowie tego systemu zlecano osobom o niewielkim doświadczeniu zawodowym oraz krótkim stażu pracy. W całym okresie realizacji CEPiK 2.0 funkcję kierownika projektu w COI pełniło pięć osób, spośród których cztery nie posiadały doświadczenia zawodowego związanego z zarzadzaniem projektami informatycznymi. Zadania MC w zakresie Programu CEPiK 2.0 wykonywali w większości pracownicy COI delegowani do MC, a Biuro Programu CEPiK 2.0 w MC składało się wyłącznie z pracowników COI, choć w świetle Karty Programu CEPiK 2.0 powinno składać się zarówno ze specjalistów z COI, jak i z MC. Ponadto, MC powierzyło przeprowadzenie w 2017 roku kontroli stanu realizacji zawartej z COI umowy, pracownikowi COI oddelegowanemu do pracy w Ministerstwie, co rodzi pytanie co do jego pełnej bezstronności. Powyższe działania mogły prowadzić do konfliktu interesów przy podejmowaniu decyzji zarządczych w Programie CEPiK 2.0 (…)”, napisała NIK.

Roman Furciński, źródło: NIK

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt