• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

Policjanci sprawdzali przewóz niebezpiecznych ładunków

Policjanci sprawdzali przewóz niebezpiecznych ładunków

29 kwietnia 2013

 

111 pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki skontrolowali od początku roku policjanci z wydziałów ruchu drogowego garnizonu mazowieckiego. Wśród sprawdzonych, jeden mógł powodować zagrożenie dla środowiska. Policjanci nałożyli cztery mandaty.

 

Od początku roku policjanci z wydziałów ruchu drogowego garnizonu Mazowieckiego sprawdzili 111 pojazdów przewożących towary i ładunki niebezpieczne, jak materiały żrące, ciecze zapalne, materiały wybuchowe pod względem zawartości ładunków i przestrzegania konwencji ADR. . Wśród skontrolowanych pojazdów ujawniono kilka przypadków, których kierowcy nie przestrzegali konwencji. Policjanci ujawnili m.in. cztery przypadki pojazdów nieprzestrzegających konwencji, w tym jedno kategorii drugiej czyli powodującej szkody dla środowiska oraz trzy kategorii trzeciej, czyli nie powodującej zagrożeń i nadającej się do usunięcia na terenie przedsiębiorstwa. Na kierowców nałożono cztery mandaty.

 

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa (Doradca ADR), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Załączniki do międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych zawierają m.in. zapisy dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern, wymagania w stosunku do załogi pojazdu, wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie.

 

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Wśród nich wymienia się m.in.:, materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, materiały zakaźne, materiały promieniotwórcze, materiały żrące oraz różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

 

RF, fot. Policja

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt