• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

wm_roboty_290

Miesiące utrudnień w ruchu

4 kwietnia 2023

Na kilku radomskich ulicach wymieniana jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i sanitarna. Najtrudniej jest z przejazdem odcinka ul. Słowackiego, między Lubońskiego a Tadeuszowską. Gdzie planowane są w tym roku inwestycje Wodociągów Miejskich?

Najbardziej rozgrzebana jest ul. Słowackiego, ale i zakres robót jest największy. Jest to kolejny etap przebudowy sieci tej ulicy.

Przejazd jest praktycznie tylko dla autobusów komunikacji miejskiej, chociaż i one mają niełatwe zadanie. Jak się dowiedzieliśmy z Wodociągów Miejskich, planowane tutaj zakończenie prac ma być w drugim kwartale roku, czyli do 30 czerwca.

Glinice, Zamłynie i Rajec

Ul. Słowackiego, to nie jedyna ulica na Glinicach, w dzielnicy której zostanie wymieniona sieć wodociągowa.

Jeszcze w drugim kwartale prace rozpoczną się na ul. Kwiatkowskiego i potrwają do 30 września.

Na początku drugiego kwartału (mamy nadzieję, że w tym miesiącu) ma być położona ostatnia warstwa asfaltu na ul. Błotniej, między Kwiatkowskiego a Fabryczną (ponad poziom jezdni wystaje tam kilkanaście studzienek). Za to na innym odcinku tej ulicy, między Kwiatkowskiego a Dąbrowskiego, od drugiego do trzeciego kwartału będzie wymiana sieci na zlecenie Wodociągów Miejskich.

W tym samym terminie podobne roboty mają być prowadzone w ul. Ciemnej (ulica między Słowackiego a Odrodzenia).

Być może jeszcze w tym miesiącu roboty powrócą na ul. Okulickiego. Chodzi o odcinek między Polną a Główną. W pierwszej wersji, sieć miała być wymieniana w zeszłym roku, ale prace przełożono na wiosnę tego roku.

Do końca trzeciego kwartału (do 30 września), mają się zakończyć roboty na ulicach w Rajcu: Podleśnej, Poduchownej (wraz z ulicami bocznymi), Małopolskiej, Hermanowicz (wraz z bocznymi ulicami), Chmielińskiego, Fidlera i Rewolińskiego oraz na Glogiera, Podleśnej i Kozienickiej (boczna).

Jeszcze w tym kwartale mają rozpocząć prace na zlecenie Wodociągów Miejskich w ul. Kwiatkowskiego.

Gdzie jeszcze i kiedy?

Robót w ulicach i utrudnień w trzecim kwartale trzeba się spodziewać na Szklanej i Kolberga.

Roboty trwają na ul. Szczęśliwej i mają się zakończyć w trzecim kwartale.

Identyczny termin zakończenia zaplanowano na Kosowskiej i Zalewowej.

W pozostałych rejonach miasta prace na zlecenie Wodociągów Miejskich mają zakończyć w drugim kwartale, czyli do 30 czerwca. Dotyczy to ulic: Wiejskiej, Uniwersyteckiej, Stasieckiego, Podmokłej i Maratońskiej i Zgodnej.

– Podane powyżej terminy są terminami planowanymi. Mogą ulec zmianie na skutek nieprzewidzianych kolizji, utrudnień i innych czynników niezależnych od wykonawcy jak i zamawiającego – zastrzegają Wodociągi Miejskie.

Trzeba się przygotować na utrudnienia w różnych częściach miasta.
Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt