• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

sppn_bezprawnie_prezyd_290

Prezydent Radomia i MZDiK wiedzą, że łamią prawo, ale brną dalej w łupieniu kierowców

13 marca 2023

Na niektórych obszarach radomskiej Strefy Płatnego parkowania Niestrzeżonego nadal nie ma właściwie wyznaczonych miejsc do postoju aut. Nie przeszkadza to miastu oraz Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w bezprawnym pobieraniu opłat. Kierowcy, którzy dostaną kwity do opłaty dodatkowej powinni wystąpić na drogę sądową przeciwko miastu.

Dla kierowców mamy radę: jeśli parkujecie w radomskiej SPPN, a miejsca nie są oznakowane zgodnie z prawem (znak pionowy D-18 „parking” i oznakowanie poziome – białymi liniami) róbcie zdjęcie swojego pojazdu. Jeżeli dostaniecie kwit do opłaty dodatkowej (kara za brak biletu) skierujcie sprawę przeciwko MZDiK i miastu do sądu. A jeżeli będziecie świadkami, że kontrolerzy w SPPN wystawiają kwit, róbcie zdjęcie tej osobie i nagrywajcie bezprawne wystawianie kwitów do opłaty dodatkowej.

Wiemy, że łamiemy prawo

O sprawie łamania prawa i bezprawnego pobierania opłat w niektórych obszarach SPPN tylko w ostatnim czasie pisaliśmy od grudnia zeszłego roku. MZDiK jest głuchy na uwagi. Również nasz głos został zignorowany przez Mateusza Tyczyńskiego. W odpowiedzi do nas, zastępca prezydenta miasta podpisał się pod tym co przygotował mu MZDiK. A w owym piśmie stało ni mniej ni więcej, tylko przyznanie się do łamania prawa i tego, że nie wszystkie miejsca są właściwie, zgodnie z prawem oznakowane, znakami pionowymi D-18 (parking) oraz wymalowanymi liniami (można o tym przeczytać tutaj).

Zwróciliśmy się do prezydenta miasta Radosława Witkowskiego wskazując na kuriozalną odpowiedź i podjęcie decyzji o wstrzymaniu poboru opłat za postój w miejscach, które nie są oznakowane zgodnie z przepisami. Pismo złożyliśmy 8 lutego.

Podkreśliliśmy w nim, że:

1. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem brak zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na pozwolenie oznakowania poziomego miejsc parkingowych w SPPN. Skoro nie ma zgody i co za tym idzie miejsca nie są wyznaczone zgodnie z prawem, to od kierowców nie powinny być pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPPN do czasu uzupełnienia oznakowania.

2. Skoro 10.11.2022 r. firma zajmująca się oznakowaniem miejsc parkingowych znajdujących się w SPPN „(…) otrzymała dyspozycję o zaktualizowaniu bieżącego oznakowania, które zostanie wykonane w sprzyjających warunkach atmosferycznych (…) oznacza to przyznanie się, że opłaty za postój w niektórych miejscach SPPN nie powinny być pobierane, bo miejsca nie są oznakowane zgodnie z przepisami.

3. Jesteśmy szczerze zdumieni i niemile zaskoczeni, że władze Miasta Radomia oraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji tolerują łamanie prawa i bezprawnie pobierają opłaty od kierowców.

Na placu Konstytucji 3 Maja znak pionowy D-18 (parking) ustawiony jest na terenie prywatnym,

Odpowiedzi nie ma

Wnioskowaliśmy również o natychmiastową decyzję w sprawie zaprzestania poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych miejscach, które nie mają oznakowania zgodnie z przepisami (oznakowanie poziome).

Minął ponad miesiąc, ale odpowiedzi od prezydenta nie otrzymaliśmy. Pewnie MZDiK jeszcze zastanawia się co napisać.

Dziś złożyliśmy kolejne pismo w tej sprawie do prezydenta miasta. Kierowcy, nie dajcie się łupić!

brak jest również oznakowania poziomego (tak wyznaczone miejsca są tylko w południowej części placu)
Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt