• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

wiadukt_zerom_290_2

Wiadukt w ul. Żeromskiego do ponownego rozpatrzenia

1 lutego 2023

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji musi jeszcze raz przeanalizować i ocenić oferty w przetargu na wybudowanie nowego wiadukt nad torami kolejowymi na ul. Żeromskiego. Tak zdecydowała Krajowa Izba Odwoławcza po odwołaniu jednej z firm uczestniczących w przetargu, która nie została wybrana.

Pod koniec ubiegłego roku MZDiK rozstrzygnął przetarg na wyburzenie starego i wybudowanie nowego wiaduktu nad torami kolejowymi łączącego ulice Żeromskiego i Lubelską. Wybrano firmę PRIMOST Południe z Będzina, która otrzymała najwięcej punktów. Zaoferowała za swoją pracę 176 240 665,74 mln zł. Była ona wyższa od zabezpieczonej w ofercie przetargowej – 152 911 759,44 zł brutto (w tym kwota MZDiK – 130 000 000,00 zł, kwota PKP PLK S.A. – 22 911 759,44 zł).

Wezwanie do Trakcji

Jedna z firm, która przystąpiła do przetargu (w sumie było ich dziesięć), odwołała się od rozstrzygnięcia do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z wyrokiem KIO, MZDiK musi ponownie przeanalizować oferty. Jak informuje MZDiK, do firmy warszawskiej spółki Trakcja S.A., przekazane będzie wezwanie o złożenie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu. Ma na to dziesięć dni. Weryfikacja dokumentów potrwa ok. dwóch tygodni.

Trakcja złożyła propozycję na 178 808 041,64 zł (o prawie 944,5 tys. zł od kwoty MZDiK i o prawie 25 mln zł od kwoty PKP PLK). Jej oferta była korzystniejsza w części drogowej, czyli finansowanej przez miasto. Zdaniem MZDiK, żeby postępowanie mogło zostać rozstrzygnięte, PKP musi zabezpieczyć dodatkowe pieniądze (w związku z budową przystanku PKP Radom Wschodni).

MZDiK czeka na pisemne uzasadnienie wyroku KIO. Zgodnie z prawem zamówień publicznych na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie (w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia Izby), a ten rozpoznaje sprawę nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu skargi.

Projekt wiaduktu wjazdu na niego od strony lotniska

Dwa wiadukty, z buspasami

Wiadukt, a w zasadzie dwa wiadukty, nad torami kolejowymi, łączący ul. Żeromskiego z ul. Lubelską ma być dwa razy szerszy (34 m szerokości i 300 m długości). Ma mieć po dwa pasy w jednym kierunku plus buspasy po obu stronach (z przystankami na szczycie wiaduktu) i ciągi pieszo-rowerowe.

Przez cały czas ma być komunikacja, czyli możliwość przejazdu między ulicami Żeromskiego (dojazd do centrum miasta) i Lubelską (dojazd do osiedla Dzierzków i lotniska).

Szerzej, o koncepcji jak ma wyglądać wiadukt napisaliśmy 1 marca, można się zapoznać tutaj.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą, będzie miał on dwa lata (24 miesiące) na wykonanie inwestycji.

Projekt wjazdu na wiadukt od strony centrum miasta

Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt