• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

sppn_oznakowanie_290

Kierowcy nie powinni tu wykupywać biletów

5 grudnia 2022

Plac Konstytucji 3 Maja, ulice: Skłodowskiej-Curie i zatoki na Wałowej, od Limanowskiego do Lekarskiej – to niektóre miejsca Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu, które nie mają podwójnego oznakowania miejsc wyznaczonych. Znaki m.in. ustawiono na terenie prywatnym. – Oznakowanie poziome zostanie uzupełnione – powiedział Dawid Puton, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

Żeby pobierać opłaty w strefach płatnego parkowania, postój pojazdów samochodowych musi się odbywać w miejscach wyznaczonych znakami pionowymi – D-18 (parking i D-18a parking koniec) oraz oznakowaniem poziomym (linie postojowe P-18). Tak wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała II GPS 2/17 z dnia 9 października 2017 roku). O pobieraniu opłat pisał m.in. samorząd.infor.pl (tutaj).

Linie zostaną wymalowane

W Radomiu, kierowcy płacą również za postój aut w miejscach, które nie są podwójnie oznakowane. Dobitnymi przykładami są m.in. plac Konstytucji 3 Maja (kostka granitowa i bazaltowa), zatoki na ul. Wałowej od Limanowskiego do Lekarskiej (kostka granitowa) i Skłodowskiej-Curie (kostka brukowa). W tych miejscach są znaki pionowe, ale nie ma oznakowania poziomego, czyli wymalowanych linii P-18.

Dwa miesiące temu zadaliśmy kilka pytań do MZDiK w sprawie oznakowania SPPN i opłat za postój aut w niej.

– Zostanie uzupełnione oznakowanie poziome w miejscach, w których takiego teraz nie ma. Wcześniej nie mieliśmy zgody miejskiego konserwatora zabytków na wymalowanie linii – powiedział Dawid Puton, rzecznik MZDiK.

Absurd jakich mało

Na pl. Konstytucji 3 Maja, postój aut odbywa się po zewnętrznej stronie (w pobliżu budynków) i wewnętrznej stronie placu (przy ogrodzeniu placu kościoła garnizonowego). I teraz, uwaga! Znaki pionowe ustawione są nie w pasie drogowym, a na …terenie placu kościelnego, czyli na terenie prywatnym.

Wiadomym jest, że znaki obowiązują wszystkich użytkowników dróg, a więc i kierowców, tylko wtedy, gdy są ustawione w pasie drogowym.

Kierowcy i tak płacą

Jeżeli jednak ktoś sądzi, że do czasu uzupełnienia oznakowania parkomaty poboru biletów w tych miejscach będą wyłączone lub zaklejone folią, to się grubo myli. Co to, to nie. A naszym zdaniem, tak powinno być.

Niech zgadniemy, parkomaty nie zostaną wyłączone lub zasłonięte folią, bo chodzi o kasę. Kierowcy i tak zapłacą te parę złotych, a jak dostaną wezwanie do zapłaty dodatkowej, to nie będą się upominać o zwrot nienależnie pobranych pieniędzy. Nawet, jeżeli mieliby wygraną sprawę w sądzie.

Pobieranie opłat niezgodnie z prawem nie przeszkadza przedstawicielom MZDiK, włodarzom miasta, ani radnym, również tym z opozycji.

Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt