• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

limanowskiego_sciezka2_290

Droga rowerowa oddana, pełnego oznakowania wciąż nie ma

27 września 2022

Od tygodnia, rowerzyści oficjalnie mają do dyspozycji nową drogę rowerową, wzdłuż ul. Limanowskiego. Ale ciągle czegoś brakuje. Nie ma pasów dla pieszych na jej przecięciach z chodnikiem.

Czy można oddać inwestycję, która nie została w pełni wykonana, i pochwalić się tym wszystkim? A jakże. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji umieścił na swojej stronie internetowej informację o oddaniu do użytku nowej drogi rowerowej. Taka sama ukazała się na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Droga odebrana mimo braków

Następnego dnia napisaliśmy o nowej inwestycji i udogodnieniach dla rowerzystów, wzdłuż ul. Limanowskiego od rond Kisielewskiego do ul. Wałowej (po wschodniej stronie) i od ronda Kiesielewskiego do Zespołu Szkół Technicznych (po zachodniej stronie). Zwróciliśmy jednak uwagę, że wielu rzeczy tam brakuje (można przeczytać tutaj). Zastanawialiśmy się, jak można było odebrać inwestycję, która nie została właściwie wykonana?

Na stronie internetowej MZDiK i UM dowiadujemy się, że „(…) sygnalizacja świetlna na ul. Wałowej została dostosowana do ruchu rowerowego. Wyznaczono w tym miejscu oznakowany przejazd przez jezdnię (…)”.

W dniu oficjalnego oddania do użytku drogo rowerowej nie było ani przejazdu dla rowerów przez ul. Wałową, znak poziomy P-11 (było tylko przejście dla pieszych), ani sygnalizacji świetlnej dla rowerzystów.

Wykonawcy obojętne były znaki jakie ustawi wzdłuż chodnika i drogi dla rowerów. Mieliśmy więc taki, że chodnik dla pieszych jest po prawej stronie, a rowerzyści powinni poruszać się po lewej stronie (patrząc na znak, znak C-13/C-16), a w rzeczywistości jest odwrotnie. Nie było też wymalowanych pasów dla pieszych przy przecinaniu chodnika przez drogę dla rowerów (znak poziomy P-10).

Tego samego dnia interweniowaliśmy w sprawie w MZDiK.

Wczoraj byliśmy na miejscu.

Sygnalizacja dla pieszych jest, przejazd da rowerów przez ul. Wałową również, a także poprawione oznakowanie pionowe znaków C-13/C-16.

Nie ma jednak ciągle przejść dla pieszych przez drogę dla rowerów: w pobliżu ul. Wałowej, po obu stronach ul. Limanowskiego przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów oraz przy skręcie do Zespołu Szkół Technicznych.

Przy krzyżowaniu się chodników z drogami rowerowymi w innych miejscach, przejścia są wymalowane na drogach rowerowych, np. niedaleko nowej inwestycji, w pobliżu ronda ks. Kotlarza.

To jest „Siła w precyzji”

– Zobligowaliśmy wykonawcę inwestycji do wymalowania oznakowania poziomego. Pogoda sprzyja, żeby to zrobić – powiedział Dawid Puton, rzecznik MZDiK.

Może dziwić jak można było odebrać niedokończoną inwestycję? Czy nikt z MZDiK i UM jej nie nadzorował?

Jeżeli tak ma wyglądać nadzór nad inwestycjami, to pozostaje tylko załamać ręce. Hasło miasta: „Radom – siła w precyzji” wpisuje się tu jako żart.


Dodajmy, że inwestycja kosztowała ok. 604 tys. zł. Jej wykonawcą była firma Pawlo-Bruk z Wilcznej obok Skaryszewa.

Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt