• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Bezpieczeństwo||Główny slider

raport_safety_290

Bezpieczeństwo na drogach. Możesz się zdziwić miejscem Polski

6 września 2022

W ciągu dekady, Norwegia zmniejszyła liczbę śmiertelnych ofiar wypadków o ponad połowę. Z krajów Unii Europejskiej najlepszy wynik ma Litwa, plasując się tuż za skandynawskim krajem. A jak wypadła Polska?

Z raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2011-2021 wynika, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych na drogach w krajach europejskich. Tylko w dwóch zmniejszyła się o 50%.

Znaczna poprawa, ale ciągle

jest dużo do zrobienia

W Polsce, liczba zabitych w wypadkach zmniejszyła się o 46,4%. W 2011 roku ofiar śmiertelnych było 4 189, w ubiegłym roku – 2 245. To ciągle bardzo dużo. Tylko raz na przestrzeni wielu lat, liczba zabitych nie przekroczyła w jednym miesiącu 100 osób. Było to w lutym ubiegłego – 89 ofiar.

Niestety, często zdarzają się takie miesiące, że ginie 150 i więcej osób, nawet do ok. 200 (np. w zeszłym roku czerwiec – 195 i październik – 201).

Względna zmiana liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2011-2021 (źródło: ETSC)

W zestawieniu dotyczącym śmiertelności, zgonów na drogach na milion mieszkańców już nie jest różowo.

W ubiegłym roku w Polsce zginęło 59 osób na milion mieszkańców, zajmując odległe, 27 miejsce (w 2011 roku było to ok. 110 osób). Gorzej jest tylko w Chorwacji, Rosji, Łotwie, Bułgarii i Rumunii. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 45 osób.

Najlepiej jest w Norwegii – 14,8 osoby na milion mieszkańców.

W Polsce, liczba ofiar śmiertelnych przekracza 2 000. W zeszłym roku, więcej ludzi zginęło tylko w Niemczech (2 569), we Francji (2 947) i we Włoszech (2 843).

Śmiertelność (zgony na drogach na milion mieszkańców) w 2021 r. (dla porównania śmiertelność w 2011 r.). Źródło: ETSC

Pozytywne przykłady

Prym pod względem bezpieczeństwa na drogach wiedzie Norwegia (kraj spoza UE), w której w ciągu dekady liczba zabitych wypadkach zmniejszyła się o 52,4% (ze 168 w 2011 do 80 w 2021 roku).

Za skandynawskim krajem są Litwa, Malta, Grecja i …Polska. To czołówka państw, w których najbardziej zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych. Na Litwie, liczba zabitych w ciągu dekady była mniejsza o 50,5%.

Na Litwie, mniejszej od Polski, jest 400 fotoradarów stacjonarnych (i fotoradary średniej prędkości na 81 odcinkach dróg). Obowiązują zerowe limity stężenia alkoholu we krwi dla kierowców zawodowych i początkujących oraz 0,4 g/l dla wszystkich pozostałych. Od 2019 roku działa również program blokady alkoholowej dla sprawców jazdy pod wpływem alkoholu, jako alternatywa dla zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąsiad Polski ma ambitne plany. Chce, żeby do 2030 roku liczba zabitych znowu zmniejszyła się o połowę, a w 2050 roku osiągnęła Wizję Zero – 0 zabitych na drogach.

Na Malcie i w Grecji, tak jak w Polsce, liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się powyżej 46%, odpowiednio o 47,1% i 46,7%.

Zgony drogowe na milion mieszkańców w 2021 roku (źródło: ETSC)

Oni zrobili raport

ETSC to niezależna organizacja non-profit, której celem jest zmniejszenie liczby zgonów i obrażeń w transporcie w Europie.

Program ETSC Road Safety Performance Index (PIN) otrzymuje wsparcie finansowe od Niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (DVR), Toyota Motor Europe, Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych oraz CITA – Międzynarodowego Komitetu Kontroli Pojazdów Silnikowych.

Roman Furciński, źródło: Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt