• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider||Utrudnienia w ruchu

slowackiego_utrudnienia_290

Uwaga! Odcinek ul. Słowackiego został zamknięty dla ruchu!

20 czerwca 2022

Przygotujcie się na duże utrudnienia na ul. Słowackiego na Glinicach. Została zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. 25 Czerwca do skrzyżowania z ul. Lubońskiego. Nie przejedziecie przez skrzyżowanie z ulicami Średnią oraz Cymerysa-Kwiatkowskiego i Zagłoby. Zaczynają się roboty ziemnie na zlecenie Wodociągów Miejskich.

Dziś od rana ustawiane były barierki zagradzające przejazd i odsłaniane były znaki na drogach dojazdowych do ul. Słowackiego informujące o zmianie organizacji ruchu.

Wodociągi Miejskie rozpoczynają swoją inwestycję. Na odcinku od ul. Giserskiej (przy wiadukcie nad torami kolejowymi) do ul. Lubońskiego zostanie wymieniona cała sieć wodociągowa, kanał sanitarny i kanał deszczowy, wraz z przyłączami.

Przez wiadukt nie przejedziecie

W związku z dużym zakresem prac zamknięty został odcinek ul. Słowackiego, już od ul. 25 Czerwca i przejazd przez wiadukt do ul. Lubońskiego. Zagrodzone barierkami są przejazdy w kierunku ul. Słowackiego na skrzyżowaniu tej ulicy ze Średnią oraz na skrzyżowaniu ulic Cymerysa-Kwiatkowego i Zagłoby – na ul. Cymerysa-Kwiatkowskiego, poruszając się od strony ul. Mazowieckiego (dawniej Domagalskiego) jest nakaz skrętu w prawo, w kierunku Ustronia.

– Ulicą Słowackiego na wspomnianym odcinku ma się odbywać tylko ruch autobusów komunikacji miejskiej oraz pojazdów prywatnych do posesji i budynków, mieszkańców ulicy Słowackiego, pod nadzorem wykonawcy robót. Wiadukt nad torami kolejowymi będzie przejezdny tylko dla autobusów komunikacji miejskiej. Wloty na ulicę Słowackiego z ulic: Giserskiej, Kwiatkowskiego, Średniej, Górnej i Lubońskiego również będą zamknięte – wyjaśnił Marek Góźdź, dyrektor Zakładu Wodociągowego w Wodociągach Miejskich.

Trzeba jeździć objazdami. Jeżeli ktoś zamierza przemieszczać się w kierunku Glinic przez wiadukt nad torami kolejowymi, na przykład od ul. 25 Czerwca, nie radzimy, bo może go spotkać przykra niespodzianka i barierki zagradzające przejazd.

Utrudnienia w ruchu i roboty są planowane przez dwa miesiące, do 31 sierpnia.

Trzeba jeździć objazdami

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, przez teren budowy będą warunkowo przepuszczane autobusy komunikacji miejskiej linii 2, 4, 14, 15 i 24. Ich trasy w tym rejonie miasta pozostaną bez zmian, ale mogą występować tam okresowe utrudnienia w kursowaniu.

Oznakowane objazdy zostały wyznaczone w obu kierunkach ulicami 25 Czerwca, Żeromskiego (z możliwością dojazdu również przez ulicę Beliny-Prażmowskiego i trasę N-S), Lubelską, Kochanowskiego (przejazd w przeciwnym kierunku przez Zwoleńską i Kaszubską) oraz Kalińską do Słowackiego.

Objazd lokalny zostanie wyznaczony w obu kierunkach ulicami Złotą, Białą i Cymerysa-Kwiatkowskiego.

Uwaga, na odcinkach ulic Średniej i Górnej, między Słowackiego a Żurawią, będzie czasowo wprowadzony ruch dwukierunkowy w celu umożliwienia obsługi komunikacyjnej posesji zlokalizowanych w tej okolicy (możliwość zawrócenia przed terenem prac).

Zalecane jest omijanie całych Glinic już od placu Matki Bożej Fatimskiej (ronda na Idalinie) bezpośrednio przez al. Wojska Polskiego i ul. Lubelską do ul. Żeromskiego, bądź przez al. Grzecznarowskiego aż do ul. Dowkontta.

Wszyscy uczestnicy ruchu muszą zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych robót oraz o stosować się do zmienionego oznakowania ulicy lub do poleceń wydawanych przez wykonawcę inwestycji. MZDiK przestrzega, że przejazd przez zamknięty odcinek ul. Słowackiego pojazdami, które nie są do tego upoważnione, może skutkować nakładaniem mandatów karnych podczas kontroli tego rejonu Radomia przez funkcjonariuszy policji.

Reklama
Roman Furciński, mapka: MZDiK

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt