• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

parkowa_290

Skandaliczne parkowanie samochodów. Mamy odpowiedź ze Straży Miejskiej

14 czerwca 2022

W tym roku, strażnicy miejscy interweniowali ponad 1 850 razy w sprawie parkowania samochodów wbrew przepisom. 35 aut zostało odholowanych na koszt właściciela.

Pod koniec maja napisaliśmy o łamaniu przepisów przez kierowców parkujących auta w pobliżu budynku Sądu na Obozisku. Samochody są zostawiane na chodniku, na trawniku i przy wyniesionym przejściu dla pieszych stwarzając zagrożenie dla pieszych, rowerzystów oraz innych kierowców (tutaj – https://radommoto.pl/artykul-123287-skandaliczne-parkowanie-samochodow.html).

Kiedy strażnicy interweniują?

Sprawą zainteresowaliśmy Straż Miejską, zadając kilka pytań dotyczących podejmowanych interwencji w sprawie nieprzepisowo zaparkowanych aut.

Otrzymaliśmy odpowiedź, w którym wyjaśniono, że Straż Miejska „(…) podejmuje interwencje na podstawie przepisów Ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, w szczególności artykuł 1 ustawy * (…) i na bieżąco reagują na wszelkiego rodzaju łamanie prawa, podejmując interwencje zarówno własne jak i te zgłaszane przez mieszkańców oraz zlecone przez dyżurnego Straż Miejskiej w Radomiu (…).

Wspomniany artykuł (art. 1.) ustawy określa:

1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu;

2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;

3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;

4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;

1. wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

W tym roku, od 1 stycznia do 31 maja, strażnicy podjęli 1 854 interwencji, a w całym 2021 roku – 5 861.

Zastanów się, gdzie parkujesz,

żeby nie odholowali auta

Wśród pytań, było m.in. dotyczące odholowywania samochodów zaparkowanych niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, stwarzającymi zagrożenie w ruchu drogowym.

We wspomnianym okresie tego roku, SM wydała 35 decyzji o usunięciu pojazdów, w całym ubiegłym roku 74, a w latach 2017-2021 292.

Kiedy strażnicy podejmują decyzje o odholowywaniu pojazdu? Podstawą jest art. 130a wspomnianej ustawy: tam, gdzie pozostawienie pojazdu jest zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, kiedy stoi na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych i nie jest wystawiona karta parkingowa oraz gdy pojazd jest pozostawiony w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Kwalifikuje się również sytuacja właściwa dla art. 50a ustawy, gdy pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt