• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

moniuszki_niepelnospraw_290

Postawili znak. Po naszej interwencji

9 maja 2022

W lutym zwróciliśmy się do Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy Straży Miejskiej o oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na ul. Moniuszki. Wczoraj widzieliśmy, że znak pionowy został ustawiony.

Zauważyliśmy, że na ul. Moniuszki stosowane są dwa standardy wyznaczania miejsc dla osób niepełnosprawnych, w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Wjeżdżając w tę ulicę z ul. Sienkiewicza, na początku są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych – ze znakiem pionowym D-18a oraz znakiem poziomym P-18 wyznaczającym miejsce postojowe o barwie niebieskiej uzupełnionym znakiem P-24 (poziomym) z symbolem osoby niepełnosprawnej (zdjęcie poniżej). Miejsce jest oznakowanie tak jak powinno być (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. poz. 1314 z dnia 7 września 2015 roku).

Natomiast z drugiego końca ul. Moniuszki, przy ul. Żeromskiego, miejsca postojowe (dwa) były wymalowane białą farbą, tak jak i piktogram symbolizujący osobę niepełnosprawną. Znaku pionowego D-18a nie było.

Zdjęcie ze stycznia 2022 roku

W lutym, zwróciliśmy się do Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy Straży Miejskiej o prawidłowe wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wczoraj zauważyliśmy, że ustawiony został znak pionowy D-18a, z tabliczką T-29. Jednak miejsce postojowe nie jest wymalowane niebieską farbą. Czy będzie? Zobaczymy.

Czy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji doprowadzi do ujednolicenia oznakowanie takich miejsc, nie tylko na ul. Moniuszki, ale w całym mieście?

Zdjęcie aktualne.
Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt