• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

nik_kierowcy_alkohol_920

Kierowcy po alkoholu i środkach odurzających

12 października 2021

Liczba osób, które wsiadają za kierownicę pojazdów po spożyciu alkoholu jest zatrważająco duża. Tylko w tym roku, do wczoraj, policjanci zatrzymali ponad 64 tys. jadących na podwójnym gazie. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o stanie nietrzeźwości kierowców.

Jest źle. Nawet bardzo. Rocznie, kilkadziesiąt tysięcy kierujących którzy wcześniej pili alkohol lub zażywali odurzające środki, wsiada za kierownicę. I to są tylko kierowcy, którzy zostali zatrzymani przez policjantów podczas kontroli. A ilu takich kierowców przemknęło bokiem i nie zostali zatrzymani?

Status quo

Jak podaje raport NIK, od 2017 roku, drogowe kontrole trzeźwości ujawniają coraz więcej kierowców po spożyciu alkoholu. Wtedy, nietrzeźwa była 1 na 160 skontrolowanych osób, trzy lata później – już 1 na 70.

Według danych z Komendy Głównej Policji, w 2018 roku ujawniono 104 601 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, a rok później 110 971. W ubiegłym roku liczba zmniejszyła się do 69 785, ale była pandemia i ruch na drogach był mniejszy. W tym roku, do 11 października, zatrzymanych zostało 64 648 kierowców jadących na podwójnym gazie. Wszystko wskazuje, że liczba 100 000 zostanie przekroczona.

W zeszłym roku, kierujący będący pod działaniem alkoholu spowodowali 1 656 wypadków (7,9% wypadków z winy kierujących), w których zginęło 216 osób (10,7% wszystkich ofiar z winy kierujących), a rannych zostało 1 847 osób (7,7% wszystkich rannych z winy kierujących).

Sankcje nie działają

W 2013 roku, Polska przyjęła Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NPBRD) na lata 2013–2020. Celem do 2020 roku było doprowadzenie statystyki do stanu maksymalnie 6 900 ofiar ciężko rannych i 2 000 zabitych. Nie udało się. W ubiegłym roku liczba zabitych wyniosła ok. 2 500 i była wyższa o ok. 25% w stosunku do zakładanych wielkości, a ciężko rannych było ok. 8 800 (więcej o ok. 28%).

Skutku nie odniosły zaostrzone w 2015 i w 2018 roku sankcje wobec kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, i wobec tych, którzy w tym stanie spowodowali wypadek drogowy.

Porażająca jest skala skutków wypadków i kolizji drogowych. Koszty społeczne wypadków i kolizji drogowych w Polsce to 56,6 mld zł rocznie, czyli 2,7% polskiego PKB (dane na koniec 2018 roku).

Kontrole NIK wykazały niską ściągalność należności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość niewpłaconych kwot na jego rzecz przekroczyła w 2019 roku 240 mln zł (ponad 77% kwot orzeczonych przez sądy nawiązek i świadczeń pieniężnych). NIK wskazała na brak sankcji za uchylanie się od zapłaty zasądzonych kwot oraz bezskuteczną egzekucję komorniczą.

Badania dużo powiedzą

NIK uważa, że istotny wpływ na eliminowanie z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających powinny mieć badania lekarskie, których celem jest wykrycie faktu uzależnienia kierowcy od alkoholu lub innych niedozwolonych środków. Także badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu powinny wykrywać, czy badany ma socjopatyczne zaburzenia osobowości prowadzące do lekceważenia norm prawnych i społecznych. Orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu nie powinna zatem otrzymać osoba dotknięta zaburzeniami zdolności oceniania i zachowania. Wszystkie te przeciwwskazania powinny być wykryte podczas badań i w konsekwencji zatrzymania prawa jazdy.

Kontrola wykazała jednak, że samorządy województw nierzetelnie sprawowały nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, a marszałkowie województw nie mieli pełnej wiedzy o rzetelności realizacji zadań przypisanych lekarzom i psychologom, napisała NIK.

Roman Furciński, źródło: NIK

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt