• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

zwolen_2akcja_informacyjna_920

Obwodnica Zwolenia – druga akcja informacyjna

17 września 2021

Mieszkańcy gminy Zwoleń mogą zapoznać się z proponowanymi wariantami przebiegu obwodnicy miasta. Opinie i uwagi mogą zgłaszać do 30 września.

15 września rozpoczęła się druga korespondencyjna akcja informacyjna dotycząca wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej 79.

Firma Multiconsult Polska oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiają warianty przebiegu obwodnicy.

Nowa droga ominie miasto

– W ramach opracowywanego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przewidziane zostały akcje informacyjne mające na celu zebranie opinii społeczeństwa i władz samorządowych odnośnie przebiegu przyszłej obwodnicy Zwolenia. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną projektant kontynuuje prace projektowe, jednak podjęta została decyzja o przeprowadzeniu działań informacyjnych w formie korespondencyjnej – informuje GDDKiA.

Nowa trasa o długości ok. 9 km (w zależności od wariantu) planowana jest w nowym śladzie drogi krajowej nr 79, jako droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). Ma być drogą o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniową o dwóch pasach ruchu, po jednym w kierunku, o szerokości pasa ruchu 3,5 m i przyjmującej nacisk 115 kN/oś.

Obwodnica Zwolenia wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79, odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość w mieście.

Rozpatrywane są warianty po wschodniej i  zachodnie stronie miasta Zwolenia. 

Zobacz i wyraź opinię
Od  15 września, na stronie internetowej: https://dk79-obwodnica-zwolenia.pl udostępnione są materiały informacyjne wraz z formularzem opinii. Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do przedstawionych wariantów przebiegu nowej drogi. Zgłoszenia można przesyłać na formularzach bezpośrednio na stronie internetowej Akcja Informacyjna nr 2 – BUDOWA OBWODNICY ZWOLENIA (dk79-obwodnica-zwolenia.pl) lub wypełnione formularze przesyłać w formie papierowej pocztą e-mail na adres:  DK79-STES@multiconsult.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa z dopiskiem: „Akcja informacyjna II – Budowa Obwodnicy Zwolenia w ciągu DK-79”. Termin zgłoszeń upływa 30 września.

W pierwszym półroczu przyszłego roku ma być złożony wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. W 2026 roku planowane jest rozpoczęcie robót obwodnicy Zwolenia, a w 2028 roku – zakończenie robót.

Poniżej, przedstawiamy propozycje wariantów przebiegu obwodnicy Zwolenia (mapki, format PDF – czas pobierania jest uzależniony od szybkości łącza internetowego):

plan orientacyjny,

wariant 1,

wariant 2, arkusz 1,

wariant 2, arkusz 2,

wariant 3, arkusz 1,

wariant 3, arkusz 2

Roman Furciński, źródło: GDDKiS

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt