• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

fuszerka_920

Jeszcze nie oddali drogi, a już wymieniaja nawierzchnię!

14 września 2021

Fuszerka na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. Na ursynowskim odcinku 400-metrowej drogi trzeba wymienić nawierzchnię, ponieważ jest gorszej jakości.

Radom ma problemy z nawierzchnią po oddaniu do użytku al. Wojska Polskiego, części ul. Żółkiewskiego i ronda Popiełuszki, a Warszawa z budowaną POW w ciągu drogi ekspresowej S2. W trakcie odbiorów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykryła nieprawidłowości w nawierzchni betonowej.

Bardzo droga naprawa

Chodzi o 400-metrowy odcinek już ułożonej drogi poza tunelem, lewego i środkowego pasa ruchu jednej jezdni trasy głównej po wschodniej stronie węzła Ursynów, pomiędzy zjazdem z trasy S2 na ul. Branickiego i wjazdem do tunelu. Nieprawidłowości wyszły na jaw po wykonaniu badań kontrolnych. Dotyczą braku wymaganej mrozoodporności nawierzchni w badaniu z udziałem soli odladzających. Wykonawcy polecono pilne usunięcie wadliwej nawierzchni i ponowne jej ułożenie w wymaganym standardzie. Najpóźniej do niedzieli, 19 września, ma być  zakończona rozbiórka, a do 26 września ułożona nowa nawierzchnia, wraz z odtworzeniem pozostałych elementów.

Wszystkie koszty związane z naprawą pokryje wykonawca.

Podobny problem z jakością nawierzchni wykryto na początku sierpnia, na innym odcinku trasy, na Moście Południowym. Wykonawca musiał poprawić nawierzchnię, a koszt naprawy wyniósł aż 758 mln zł.

Jakie badanie wyszło negatywnie?

Sprawdzenie odporności na cykliczne oddziaływanie dodatniej i ujemnej temperatury w obecności soli przeciwoblodzeniowych stosowanych do zimowego utrzymania dróg jest jednym z podstawowych badań wykonywanych dla betonu nawierzchniowego. Badanie takie pozwala ocenić, czy nawierzchnia zachowa wymaganą trwałość w niekorzystnych warunków na jakie będzie narażona w okresach zimowych. Szkodliwe działanie mrozu i środków odladzających powoduje degradację nawierzchni poprzez jej powierzchniowe złuszczanie, odspajanie zaczynu cementowego i kruszywa.

Metoda polega na zasymulowaniu warunków w jakich będzie funkcjonowała nawierzchnia w warunkach eksploatacyjnych.

Na powierzchnię próbek, które wcześniej są odpowiednio przygotowywane do badań, nalewa się 3-procentowy roztwór chlorku sodu. Tak przygotowane próbki betonu poddaje się 56 cyklom naprzemiennego zamrażania i rozmrażania w specjalnej komorze. Podczas takiej próby, temperatury, cykle zamrażania oraz rozmrażania są ściśle monitorowane i sprawdzane. Wynik otrzymywany jest poprzez określenie ubytku masy badanych próbek. Na tej podstawie można stwierdzić, czy beton posiada odpowiednią kategorię odporności na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających. Metoda badań została opracowana w Szwecji i obecnie stosuje się ją w wielu krajach europejskich. 

Zanim droga zostanie dopuszczona do użytkowania muszą być pozytywne decyzje po kontroli Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB). GDDKiA zakłada, że stanie się to jesienią tego roku.

Roman Furciński, źródło: GDDKiA

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt