• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
 • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

piesi_zmiany920

Rząd zapowiada walkę z piratami drogowymi i pijanymi kierującymi!

15 lipca 2021

Zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, wprowadzenie przepadku pojazdu za jazdę po alkoholu oraz powiązanie wysokości stawek OC z liczbą punktów karnych – takie są propozycje Ministerstwa Infrastruktury zmian w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kara grzywny ma być podniesiona z 5 tys. zł na 30 tys. zł, a mandat do 3,5 tys. zł!

Szokujące mogą wysokości stawek grzywny i mandatów, które według projektu zmian wzrastają maksymalnie kilkudziesięciokrotnie. Czy słusznie, że, np., kara grzywny ma wynosić 30 tys. zł, a mandat 3,5 tys. zł?

Jeździsz bezpiecznie, śpij spokojnie

Ogromna rzesza kierowców pewnie oburzy się wysokością nowych stawek. Fakt, jeśli projekt zmian w ustawie zostanie zaakceptowany przez parlament i podpisany przez Prezydenta RP, nie będą one niskie i mogą mocno, bardzo mocno uderzyć po kieszeni. Tylko, czy kierowcy powinni się bać zmian? Nie. Ci, którzy jeżdżą bezpiecznie i stosują się do przepisów ruchu drogowego, na pewno – nie. Oburzać się mogą ci, którzy ignorują przepisy oraz innych kierowców i użytkowników dróg, i na drogach jeżdżą niebezpiecznie, i agresywnie: znaczne przekraczanie prędkości, wyprzedzanie przed przejściami dla pieszych, na liniach ciągłych, „na trzeciego”. A jazda po pijanemu?

Z policyjnych statystyk wypadków drogowych w ubiegłym roku wynika, że z 23 540 zgłoszonych wypadków wynika, iż niemal 90% z nich wydarzyło się z winy kierujących pojazdami.

Z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których śmierć poniosło 216 osób, a 1 847 zostało rannych.

Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych szacowane są na ponad 56 mld zł rocznie.

Drastyczny wzrost wysokości kar

Według projektu, maksymalna wysokość grzywny w przypadku wykroczeń ma być podniesiona z 5 tys. zł do 30 tys. zł, wysokość mandatu do 3,5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń nawet do 4,5 tys. zł.

„Ulga” dla kierowcy ma być taka, że jeśli opłaci on mandat podczas kontroli, jego wysokość zostanie pomniejszona o 10%.

Nie mniej niż 1,5 tys. zł ma wynosić grzywna za nieprawidłowe zachowania względem pieszych, czyli za wyprzedzanie na przejściu lub omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszym lub za przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h (niezależnie, czy w obszarze zabudowanym, czy poza nim). Jeżeli kierowcy zdarzy się to drugi raz w ciągu 2 lat, to grzywna wzrośnie do co najmniej niż 3 tys. zł. Ale, w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Od 2 tys. zł do 30 tys. zł ma wynosić grzywna za rażące zachowania na przejazdach kolejowych: objeżdżanie opuszczonych zapór (lub półzapór), wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Jazda po alkoholu

Ci, którzy teraz wsiadają za kierownice pojazdów po spożyciu alkoholu może poważnie się zastanowią nad tym, po wejściu w życie zmian w ustawie.

Projekt zmian przewiduje możliwość wymierzenia kary do 30 dni aresztu oraz minimalnej grzywny 1,5 tys. zł w przypadku kierowania pod wpływem alkoholu pojazdem innym niż mechaniczny oraz 2,5 tys. zł w przypadku pojazdu mechanicznego.

Projekt zakłada zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, wyłącznie kary pozbawienia wolności do lat 3 (obecnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

Ponowne przestępstwo drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości ma być objęte karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawcy przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić będzie kara co najmniej 2 lat pozbawienia wolności, a w wypadku sprowadzenia katastrofy lub spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w wysokości nie niższej niż 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu, gdy kierowca będzie w stanie nietrzeźwości i spowoduje co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. I dotyczyć to będzie nawet sytuacji, gdy kierowca nie będzie właścicielem pojazdu. Cóż, najlepiej będzie nikomu nie pożyczać, użyczać samochodu, bo sąd będzie mógł stanąć na stanowisku, że właściciel pojazdu mógł przewidzieć, że udostępniając auto kierowca może popełnić takie przestępstwo.

Takie same zasady będą obowiązywały w stosunku do osób kierujących pod wpływem środków odurzających.

Renta od sprawcy

Projekt zmian w przepisach przewiduje wprowadzenie renty, która będzie wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym, kierującego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Świadczenie będzie zwolnione od podatku dochodowego i niewliczane jako dochód przy obliczaniu świadczeń rodzinnych. Przyznanie renty następować z urzędu przez sąd, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Nowością ma być udostępnianie podmiotom ubezpieczeniowym danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Do czego firmom będzie to potrzebne? Mając historię wykroczeń kierowcy, będą one mogły zaoferować niższe stawki OC tym kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie i takich wykroczeń nie mają na swoim koncie, nie mają punktów karnych albo mają ich bardzo mało. Po zakończeniu oceny ryzyka, ubezpieczyciel będzie musiał natychmiast usunąć dane o wykroczeniach i punktach karnych kierowcy.

Uwaga, punkty karne mają „się zerować” po 2 latach, a nie po 1 roku jak obecnie.

Najwyższa kara za niebezpieczne wykroczenie drogowe ma wynosić 15 punktów (obecnie 10 pkt).

Zmiany nie od razu

Pieniądze z grzywien mają być przeznaczone na budowę dróg oraz infrastruktury w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ta zapowiedź pojawia się zawsze przy zmianach w projektach zmian w przepisach.

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Ma to poprawić egzekucję grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.

Zmian w przepisach najbardziej mogą obawiać się ci, którzy wsiadają za kółko po spożyciu alkoholu (lub środków odurzających) oraz świadomie łamią przepisy i stwarzają zagrożenie na drogach. Mają co najmniej kilka tygodni na zmianę swoich nawyków i przyzwyczajeń, żeby nie wejść w konflikt z prawem.

Szerokości na drodze! Bezpiecznej jazdy! I kulturalnej!

Roman Furciński, fot. ilustracja

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

 • zurawia_asfalt_920

  Od tygodni czekają na nową nawierzchnię

  Mieszkańcy kilkunastu posesji przy ul. Żurawiej nie mogą się doczekać ułożenia nawierzchni asfaltowej,...

  więcej...
 • dron_maratonska_920

  Dron ujawnia wykroczenia kierujących

  Trzy godziny trwała akcja radomskich policjantów, którzy dzisiaj czuwali nad bezpieczeństwem pieszych...

  więcej...

Kontakt