• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Bezpieczeństwo||Główny slider

hulajnogi2_920

Ważne zmiany w przepisach już tym tygodniu. Trzeba je znać

17 maja 2021

W najbliższy czwartek, 20 maja, wchodzą duże zmiany dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz deskorolek, łyżworolek, segway’ów. Są również zasady zachowania się pieszych i kierowców wobec użytkowników nowo powstałych kategorii pojazdów i urządzeń.

20 maja wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym regulujące jazdę na hulajnogach elektrycznych i korzystanie z urządzeń transportu osobistego. Od tego dnia będą obowiązywały zasady korzystania z tego typu urządzeń, prawa i obowiązki, do których będą musieli się stosować ich użytkownicy, a także inni uczestnicy ruchu drogowego.

W Prawie o ruchu drogowym pojawią się trzy nowe definicje: urządzenie wspomagające ruch (urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane wyłącznie siłą mięśni: hulajnoga, łyżworolki, wrotki, deskorolka), hulajnoga elektryczna (pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe) i urządzenie transportu osobistego (pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe, czyli:hulajnogi, deskorolki i monocykle – w tym elektryczne, wrotki, łyżworolki, segwaye).

Urządzenie wspomagające ruch

Osoba poruszająca się przy użyciu tego urządzenia będzie obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów będzie obowiązywał ruch prawostronny. Podczas poruszania się chodnikiem lub drogą dla pieszych, będzie obowiązek poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudnianie jego ruchu.

Przekraczając jezdnię trzeba będzie zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejazdu dla rowerzystów lub przejścia dla pieszych.

Naturalnie, korzystający ze wspomnianego urządzenia będzie musiała poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem (z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa), przy wymijaniu/omijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego/omijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wykonania manewru bez utrudnienia komukolwiek ruchu. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch nie wolno poruszać się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, ciągnąć pojazdu lub ładunku, czepiać się pojazdów oraz poruszać się tyłem.

Hulajnoga elektryczna

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić (korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu).

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych będzie dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Trzeba będzie korzystać z jezdni wtedy, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na niej jest nie większa niż 30 km/h.

Kierujący hulajnogą elektryczną nie będzie mógł ciągnąć lub holować inny pojazd, przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Urządzenie transportu osobistego

Kierujący urządzeniem transportu osobistego (uto) będzie obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić przy zachowaniu szczególnej ostrożność i ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika (drogi dla pieszych) będzie dozwolone wyjątkowo, gdy będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierującemu uto zabrania się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku i czepiania się pojazdów.

Uwaga! Dopuszczalna prędkość z jaką będzie można się poruszać hulajnogą elektryczną i uto to 20 km/h.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub uto będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Dzieci w wieku do 10 lat nie będą mogły kierować hulajnogą elektryczną lub uto na drodze. Wyjątek – tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Przepisy ruchu trzeba znać

Od 20 maja kierujący pojazdem przy wyprzedzaniu hulajnogi elektrycznej, uto lub osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie musiał zachować odstęp co najmniej 1 m.

Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów, będzie obowiązany ustąpić miejsca również osobie poruszającej się hulajnogą elektryczną, uto lub przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

W momencie wejścia w życie nowych regulacji prawnych, ich respektowanie będzie weryfikowane przez policjantów pełniących służbę na drogach. Pamiętajmy, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności stosowania się do nich.

Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt