• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

f7186odrodzenia2

Jeszcze kilka miesięcy utrudnień w ruchu

21 kwietnia 2021

 

Najpóźniej w czerwcu mają się zakończyć roboty zlecone przez Wodociągi Miejskie w ul. Odrodzenia. Ostatnim etapem robót będzie położenie nowej nawierzchni na odcinku od ul. Średniej do ul. Szczecińskiej.

 

Po kilkutygodniowej przerwie, wznowione zostały prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Odrodzenia na odcinku od skrzyżowania Górną i Kaszubską do ul. Szczecińskiej (inwestycja Wodociągów Miejskich).

Z Wodociągów Miejskich otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania przesłane 8 lutego do Anny Prokopowicz, rzeczniczki spółki, i przesłane 17 lutego do prezesa Wodociągów Miejskich.

 

– Pauza była związana z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jakim były opady śniegu i niskie temperatury – napisano w odpowiedzi. – Nowym rozwiązaniem będzie wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Odrodzenia z Kalińską i Kochanowskiego, podobnie jak jest na skrzyżowaniu ul. Odrodzenia z Górną i Kaszubską. Zakończenie prac odtworzeniowych na ul. Odrodzenia planowane jest na przełomie maja i czerwca.

 

 

Jeszcze raz przekopią skrzyżowanie

Wśród naszych pytań było m.in. dotyczące skrzyżowania ulic Odrodzenia ze Średnią. Jak napisaliśmy, przejeżdża się przez nie jak przez garb (wcześniej były prowadzone roboty na odcinku ul. Odrodzenia od ul. Giserskiej przez skrzyżowanie z ul. Średnią do skrzyżowania z ulicami Górną i Kaszubską). Dla kierowców nie mamy dobrych wieści. Znowu będą tu utrudnienia.

 

Skrzyżowanie zostało odtworzone tymczasowo w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji. Prace związane z modernizacją sieci w ul. Średniej wymagają ponownego przekopania tego skrzyżowania z powodu wpięcia sieci z ul. Średniej do kolektorów umiejscowionych w ul. Odrodzenia. Wykonawca czeka na zgodę MZDiK umożliwiającą wejście z pracami modernizacyjnymi w ul. Średnią. Uzależnione jest to od warunków pogodowych – poinformowały Wodociągi Miejskie.

 

 

Do ul. Szczecińskiej i koniec

Docelowo ułożona jest nawierzchnia na ul Odrodzenia od ul. Giserskiej do ul. Średniej. Na pozostałych fragmencie, czyli od ul. Średniej do ul. Szczecińskiej, trzeba będzie ułożyć nową nawierzchnię, czyli na odcinkach od ul. Średniej do ulic Górnej i Kaszubskiej oraz dalej, do Kalińskiej i Kochanowskiego (z wyniesioną tarczą skrzyżowania) i do ul. Szczecińskiej.

W tym roku, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul Odrodzenia zakończy się właśnie na skrzyżowaniu z ul. Szczecińską. Kolejnych odcinków, w kierunku al. Wojska Polskiego nie ma w planach inwestycyjnych Wodociągów Miejskich.

Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt