• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

17c37s7_grojec_wawa_przetarg_odcinekB

S7, nowy odcinek z Tarczyna do Lesznowoli

21 kwietnia 2021

 

Sześć firm jest zainteresowanych wybudowaniem ok. 15-kilometrowego nowego odcinka drogi ekspresowej S7 z Tarczyna do Lesznowoli. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – prawie 510,534 mln zł.

 

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę niespełna 15-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłem Lesznowola a węzłem Tarczyn Północ wpłynęło sześć ofert. 

Najniższą ofertę, na kwotę 510 533 942,16 zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (GDDKiA przewidziała na realizację tej inwestycji 636 385 511,76 zł). Najkosztowniejsza była propozycja spółki Polaqua – 728 543 744,67 zł.

Kryteria oceny to: gwarancja (30%), termin osiągnięcia pierwszego kamienia milowego (10%) i cena (60%).

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, ewentualne uzyskanie zamiennych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie trasy, wykonanie remontu blisko 17 km „starej�? DK7, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

 

 

– Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w maju tego roku. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ponadto, wymaganiem inwestora jest dopuszczenie do ruchu trasy po ciągu głównym w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy, tzw. pierwszy kamień milowy – informuje GDDKiA.

 

Trzy odcinki: A, B i C

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki: A – od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola (długość 6,6 km), B – od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ (14,8 km) i C – od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 (długość 7,9 km).

 

Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Wjazd na nową drogę będzie możliwy poprzez węzły Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe.

Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Jak idzie praca na dwóch

innych odcinkach nowej S7?

Pomimo trwającej na kontraktach tzw. przerwy zimowej, wykonawcy nie przerwali robót. Realizowany front robót jest dostosowany do panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu reżimu technologicznego.

Na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola zaawansowanie sięga prawie 33%. Dla przypomnienia, GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie prace kontynuuje firma Polaqua.

Prowadzone są prace związane z odhumusowaniem dróg lokalnych, robotami ziemnymi na trasie głównej oraz zbrojeniem obiektu w rejonie m. Zgorzała i budową przejścia dla zwierząt małych w rejonie m. Zamienie. Termin umowny zakończenia wszystkich prac mija w październiku 2022 r.

Dobiega końca budowa prawie 8-kilometrowej drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca. W grudniu 2020 roku przełożony został ruch z dróg lokalnych na docelowe jezdnie realizowanej trasy S7. Ta czasowa organizacja ruchu umożliwia wykonawcy dokończenie przebudowy dróg lokalnych, po których do tej pory odbywał się ruch. Zaawansowanie robót przekroczyło 88%.

Na jednym z obiektów węzła Tarczyn Południe prowadzone są prace związane z wykonaniem oczepów murów oporowych. Ponadto wykonywane są studnie w ramach budowy kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia robót mija w drugiej połowie marca.

 

– W rozpatrywaniu jest roszczenie wykonawcy o wydłużenie czasu na ukończenie, co oznacza, że termin może zostać przedłużony w przypadku uznania roszczenia – dodaje GDDKiA.

Roman Furciński źródło, fot.: GDDKiA

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt